Karty logopedyczne – głoska [z]

Materiał zawiera 4 plansze z 32 kartami. Wszystkie obrazki przedstawione na kartach zawierają w nazwie głoskę [z]. Na pierwszej planszy głoska [z] występuje w nagłosie, na kolejnej w wygłosie, na trzeciej głoska [z] występuje w nagłosie, ale w niektórych nazwach ilustracji występują też inne trudne głoski. Na ostatniej karcie [z] występuje w wygłosie, ale również na tej planszy pojawiają się inne trudne głoski w nazwach ilustracji. W zależności od wymagań terapii można zrezygnować z dwóch ostatnich plansz lub używać całej puli kart.