Duże sekwencje wielkanocne

Materiał zawiera 7 kart. Na 6 pierwszych znajdują się pasy sekwencji umieszczone parami po 2 strony. Każdą kartę należy przeciąć wzdłuż przerywanej linii, dokończenie sekwencji znajduje się na kolejnej stronie. Na ostatnim arkuszu znajdują się elementy do uzupełniania sekwencji, każdy z nich należy wyciąć wzdłuż przerywanej linii. Zadanie polega na odgadnięciu reguły, rytmu i dopasowaniu brakującego elementu do ciągu obrazków. Materiał został przygotowany w większym formacie specjalnie na potrzeby zajęć grupowych, może być wykorzystywany indywidualnie i w grupie.