Co jest na obrazku? Wielkanoc

Materiał zawiera 3 karty. Na każdej z kart przedstawiona jest większa ilustracja składająca się z obrysów oraz małe ilustracje. Dziecko ma za zadanie odnaleźć wśród konturów, które z małych ilustracji znajdują się na większym obrazku. Możemy poprosić dziecko o pokolorowanie małych ilustracji w różnych kolorach i poprowadzenie w tych samych kolorach linii po odpowiadających im obrysach, np. kurczak na żółto, bazie na brązowo i kurka na zielono.