Lokomotywa. Co jest w wagonach?

Materiał zawiera kartę, której można użyć przy omawianiu wiersza J. Tuwima "Lokomotywa". Dzieci mają za zadanie uzupełnić ilustrację, dorysowując zawartość kolejnych wagonów. Karty można użyć niezależnie od omawianej lektury np. zadając dzieciom uzupełnienie wagoników o ilustracje, których nazwy rozpoczynają się lub zawierają daną głoskę. Można w każdym z wagoników narysować kropki lub ilustracje w liczbie odpowiadającej cyfrom na wagonikach. Można w kolejnych wagonikach wypisywać słowa z odpowiednią liczbą głosek lub sylab.