Mini quiz o Polsce

Materiał zawiera dwie karty — pierwszą całostronicową, drugą z dwoma egzemplarzami quizu na stronie. Pytania i odpowiedzi zostały tak sformułowane, żeby głównym celem karty było ćwiczenie czytania ze zrozumieniem.
inne materiały z serii Symbole Polski.