Rodziny pojazdów

Materiał zawiera 3 plansze z 24 kartami, karty dzielą się na 6 rodzin. Karty należy wyciąć wzdłuż przerywanej linii. Gra przeznaczona jest dla 3-5 graczy. Celem gry jest skompletowanie czterech kart należących do tej samej rodziny. Jedna rodzina to 4 karty z tym samy zestawem obrazków. Potasowane karty rozdajemy pomiędzy graczy. Wybrana osoba rozpoczyna grę, zwracając się do któregokolwiek z graczy z prośbą o konkretną kartę. Jeśli zapytana osoba posiada wskazaną kartę, musi ją oddać, jeśli nie kolejka przechodzi na nią. Gracz, który skompletuje całą rodzinę, wykłada ją na stół. Gra kończy się, gdy jeden z graczy nie ma już kart. Wygrywa osoba, która zdobyła najwięcej rodzin.