Karty logopedyczne – głoska [ś]

Materiał zawiera 4 plansze z 32 kartami. Wszystkie obrazki przedstawione na kartach zawierają w nazwie głoskę [ś]. Na pierwszych dwóch planszach głoska [ś] występuje w nagłosie, na kolejnej w śródgłosie, na ostatniej planszy głoska [ś] występuje w wygłosie. Uwaga, nazwy niektórych ilustracji zawierają inne trudne głoski, można z nich zrezygnować lub używać całej puli kart w zależności od wymagań terapii.