Odnajdź [l], [j]

Karta do ćwiczeń spostrzegawczości. Wszystkie ilustracje zawarte w karcie mają w swojej nazwie głoskę [l] lub [j]. Ćwiczenie polega na jak najszybszym odnalezieniu w gąszczu ilustracji, jednej podanej. Ćwiczenie nadaje się do zajęć grupowych.