Logopedyczne bingo z głoską [gi]

Bingo to prosta gra towarzyska. Nasza odmiana gry pozwala na utrwalenie wymowy głoski [g']. Nazwy wszystkich ilustracji zawierają głoskę [gi]. Gra może być doskonałym urozmaiceniem grupowych zajęć logopedycznych. W skład zestawu wchodzi 10 plansz (każda z inną kombinacją ułożeń atrybutów) oraz plansza z elementami do wycięcia, które posłużą za karty do losowania. Karty z planszami rozdajemy pomiędzy uczniów (jeśli jest ich więcej niż 10, możemy poprosić, by połączyli się grupy po 2-3 osoby) następnie losujemy z wyciętych kart obrazkowych element i nazywamy ilustrację na nim przedstawioną. Uczniowie mają za zadanie zakryć/zakreślić wylosowany element na swojej planszy. Wygrywa ten, kto pierwszy wykreśli wszystkie elementy w pionie lub w poziomie.