Dyplom dla mistrza parkietu

Materiał zawiera dwie karty. Na pierwszej znajduje się wersja dyplomu zatytułowana, na drugiej tylko napis "Dyplom".
dyplomy do edycji dostępne w GOTOWYCH FORMATACH w Kreatorze.