Zakręcone opowiadania

Materiał zawiera 7 kart. Na kartach znajdują się plansze z kolejnymi elementami do wylosowania- miejsca, przedmiotu, pogody, postaci, czynności, środka transportu oraz emocji. Spinner ustawiamy na środku planszy i kręcimy, po zatrzymaniu się wybieramy jedno z wylosowanych przez ramiona spinnera pól. Na podstawie kolejno wylosowanych elementów tworzymy historię/opowiadanie.