Zakręcone godziny

Materiał zawiera kartę z tarczą zegara i wskazówkami do wycięcia. Wycięte wskazówki naklejamy na ramiona spinnera. Uczeń ma za zadanie zakręcić spinnerem, a następnie odczytać godzinę wskazaną przez jego ramiona.