Dyplom pomocnej dłoni

Materiał zawiera trzy karty. Na pierwszej znajduje się wersja dyplomu zatytułowana z opisanymi miejscami na podpisy. Na drugiej ten sam dyplom w wersji bez opisu. Na trzeciej znajduje się tylko napis "Dyplom" i ilustracja.
dyplomy do edycji dostępne w GOTOWYCH FORMATACH w Kreatorze.