Karty logopedyczne – głoska [r]. Wersja czarno-biała

Materiał zawiera 7 plansz z 56 kartami. Wszystkie obrazki przedstawione na kartach zawierają w nazwie głoskę [r]. Na pierwszej planszy głoska [r] występuje w nagłosie, na trzech kolejnych w śródgłosie, na kolejnej w wygłosie, przedostatnia plansza zawiera karty z głoską [r] występującą podwójnie, a na ostatniej planszy głoska [r] występuje wraz z głoską opozycyjną [l]. Uwaga, nazwy niektórych ilustracji zawierają inne trudne głoski, można z nich zrezygnować lub używać całej puli kart w zależności od wymagań terapii.