Odejmowanie jabłek -1

Karta pracy z odejmowaniem liczby 1 od kolejnych cyfr w zakresie do 10. Karta zobrazowana jest jabłkami, dzięki czemu zadanie nadaję się również dla młodszych dzieci.