Opisane obrazki – szereg ciszący

Materiał zawiera kartę z czterema ilustracjami opisanymi zdaniami, w których nacisk położono na dobranie słownictwa tak, by ćwiczyć głoski szeregu ciszącego. Karty można wykorzystać np. do "biegającego dyktanda".
opis zabawy na blogu Zamiast kserówki - Biegające dyktando