Opisane obrazki – szereg szumiący

Materiał zawiera kartę z czterema ilustracjami opisanymi zdaniami, w których nacisk położono na dobranie słownictwa tak, by ćwiczyć wymowę głoski [sz]. Żaden z wyrazów użytych do opisów ilustracji nie zawiera innych głosek dentalizowanych. Karty można wykorzystać np. do "biegającego dyktanda".
opis zabawy na blogu Zamiast kserówki - Biegające dyktando