Puzzle – rodzaj, liczba – kolor czerwony

Materiał zawiera 2 karty z 12 ilustracjami oraz podpisami z podziałem na przymiotnik i rzeczownik. Wszystkie elementy należy wyciąć wzdłuż linii. Dziecko ma za zadanie odpowiednio ułożyć puzzle. Karty zainspirowane pomysłem Joanny Grabowskiej-Okraska.