Karty logopedyczne – zbitka głosek [szcz]

Materiał zawiera 2 plansze z 16 kartami. Wszystkie obrazki przedstawione na kartach zawierają w nazwie zbitkę głosek [szcz]. Na pierwszej planszy głoski występują w nagłosie, na kolejnej w śródgłosie oraz wygłosie. Nazwy ilustracji użytych w materiale nie zawierają innych głosek dentalizowanych.