Znajdź kontur

Materiał zawiera 2 karty z konturowymi ilustracjami oraz ich miniaturami. Dziecko ma za zadanie odnaleźć wśród konturów, które z małych ilustracji znajdują się na większym obrazku. Możemy poprosić dziecko o pokolorowanie małych ilustracji w różnych kolorach i poprowadzenie w tych samych kolorach linii po odpowiadających im obrysach. Nazwy ilustracji zawierają głoskę [s].