Puzzle – rodzaj, liczba – kolor srebrny

Materiał zawiera kartę z 6 ilustracjami oraz podpisami z podziałem na przymiotnik i rzeczownik. Wszystkie elementy należy wyciąć wzdłuż linii. Dziecko ma za zadanie odpowiednio ułożyć puzzle. Karty zainspirowane pomysłem Joanny Grabowskiej-Okraska.