Witaj w szkole – wizytówka

Materiał zawiera kartę do przygotowania 4 wizytówek dla uczniów, do postawienia na ławce. Kartę należy przeciąć wzdłuż ciągłej szarej linii i zagiąć wzdłuż szarej przerywanej. W wykropkowanych liniach wpisujemy imię i nazwisko ucznia.