Ortogramy z [ó]

Materiał zawiera dwie karty z graficznym przedstawieniem wyrazów zawierających [ó]. Na pierwszej karcie znajduje się wersja kolorowa materiału, na drugiej czarno-biała - do pokolorowania.