Duża lokomotywa z wagonikami na opowiadania

Materiał zawiera 5 kart. Na pierwszej znajduje się wagonik z liniaturą, na kolejnej jego wersja bez liniatury, a na trzech ostatnich duża lokomotywa w częściach. Wybrane wagoniki drukujemy dla każdego ucznia. W wagonikach uczniowie mogą mieć za zadanie np. narysować lub opisać wakacyjną przygodę, streścić ostatnio przeczytaną lekturę. Możemy kart z zestawu użyć przy omawianiu wiersza J. Tuwima „Lokomotywa”, gdzie cała klasa tworzy dużą, kolorową lokomotywę z wagonikami na podstawie wiersza.