Karty z onomatopejami – zwierzęta

Materiał zawiera 7 kart. Na trzech pierwszych arkuszach znajdują się 24 karty z ilustracjami oraz opisującymi je onomatopejami. Na trzech kolejnych arkuszach, na kartach znajdują się tylko ilustracje. Na ostatniej karcie znajdują się same podpisy.