Numery telefonów alarmowych – plansze

Materiał zawiera 5 kart, na 4 pierwszych przedstawione są numery: alarmowy, policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego. Na ostatniej karcie znajdują się razem numery policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego.