Karty logopedyczne - głoska [k].

Materiał zawiera 4 plansze z 32 kartami. Wszystkie obrazki przedstawione na kartach zawierają w nazwie głoskę [k]. Na pierwszej planszy głoska [k] występuje w nagłosie, na drugiej w śródgłosie, na kolejnej w wygłosie, a ostatnia plansza zawiera karty z głoską [k] występującą podwójnie. Uwaga, nazwy niektórych ilustracji z ostatniej karty zawierają inne trudne głoski, można z nich zrezygnować lub używać całej puli kart w zależności od wymagań terapii.