Pary nie do pary – wspólne działanie

Materiał zawiera 8 kart z ilustracjami 24 par przedmiotów, które wykorzystywane są wspólnie. Wszystkie 48 kartoników należy wyciąć, dzieci mają za zadanie odnaleźć i połączyć w pary przedmioty ze względu na ich wspólne wykorzystanie.