Pary nie do pary – wspólna funkcja

Materiał zawiera 7 kart z ilustracjami 21 par przedmiotów, które wykorzystywane są w tym samym celu. Wszystkie 42 kartoniki należy wyciąć, dzieci mają za zadanie odnaleźć i połączyć w pary przedmioty ze względu sposób ich wykorzystania.