Zakręcone Sz

Materiał zawiera 7 kart. Na pierwszej karcie znajduję się plansza z piktogramami przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się od głoski [sz], ułożonych na obwodzie koła. Na drugiej karcie taka sama plansza zawiera ilustracje przedmiotów, których nazwy zawierają głoskę [sz] w śródgłosie. Na kolejnej planszy nazwy ilustracji zawierają głoskę [sz] w wygłosie. Czwarta plansza zawiera piktogramy wszystkich ilustracji występujących na poprzednich planszach. Na kolejnych 3 planszach piktogramy są podpisane i podzielone ze względu na występowanie głoski w wyrazie. Kart można używać wraz ze spinnerem, który układamy na środku koła, a następnie wprowadzamy w ruch. Dziecko ma za zadanie nazwać i odnaleźć na karcie z piktogramami ilustracje wylosowane przez ramiona spinnera. Karty można również wykorzystać do zabawy w oznaczanie wybranych ilustracji poprzez przypinanie klamerek do obwodu wyciętego koła. Na klamerki można przykleić wycięte piktogramy z ostatniej karty.