Karty z wyrazami dwusylabowymi

Materiał zawiera 5 kart z zobrazowanymi 20 wyrazami dwusylabowymi do czytania globalnego.
inne materiały z serii Karty z wyrazami.