Karty z wyrazami jednosylabowymi

Materiał zawiera 5 kart z zobrazowanymi 20 wyrazami jednosylabowymi do czytania globalnego.
inne materiały z serii Karty z wyrazami.