Władcy Polski – Piastowie

Materiał zawiera 9 kart z wybranymi królami Polski z dynastii Piastów. Królowie przedstawieni na kolejnych kartach to: Mieszko I, Bolesław Chrobry, Mieszko II, Kazimierz I Odnowiciel, Bolesław II Szczodry, Władysław I Herman, Bolesław III Krzywousty, Władysław I Łokietek, Kazimierz III Wielki.