Ja mam – głoska [rz]

Materiał zawiera 3 arkusze z 24 kartami do gry typu „Ja mam. Kto ma?” utrwalającej wymowę głoski [rz]. Wydrukowane, wycięte wzdłuż przerywanej linii i potasowane karty rozdajemy wśród graczy. Wybrana osoba rozpoczyna grę, wykładając kartę i odczytując zdania i nazwy obrazków przedstawionych na karcie. Osoba, która ma kartę z obrazkiem wymienionym przez pierwszego gracza, kontynuuje grę. Ten, kto pierwszy pozbędzie się wszystkich kart, wygrywa. Nazwy ilustracji nie zawierają innych głosek dentalizowanych.