Litery dookoła – oznaczanie klamerkami – wersja bez podpisów

Materiał zawiera 6 kart, które należy wydrukować dwustronnie. Na karcie pierwszej znajdują się ilustracje, których nazwy składają się z 3 liter. Na karcie trzeciej znajdują się ilustracje, których nazwy składają się z 4 liter. Na piątej karcie znajdują się ilustracje, których nazwy składają się z 5 liter. Na pozostałych kartach znajdują się rewersy z oznaczeniem prawidłowych odpowiedzi. Strzałki szare oznaczają litery, które można zaznaczyć alternatywnie (tj. na karcie znajduje się więcej jednakowych liter, a do poprawnego oznaczenia wystarczy jedna z nich), czarne strzałki oznaczają litery, które należy oznaczyć. Wydrukowane na grubszym papierze karty rozcinamy wzdłuż przerywanej linii. Do zabawy potrzebne będą klamerki. Dzieci mają za zadanie odszukać na obwodzie karty litery, z których składa się nazwa ilustracji, a następnie przypiąć do nich klamerki. Dzieci same mogą sprawdzić poprawność wykonania zadania, odwracając kartę.