Andrzejkowe wróżby – wariant 2

Wydrukowany na grubszym papierze lub podklejony tekturką materiał należy wyciąć wzdłuż szarej linii, tworząc 10 kart. Karty kładziemy obrazkami do dołu, tak by losująca osoba nie widziała, która karta leży, w którym miejscu.