Zakręcone wróżby

Materiał zawiera 2 karty – pierwszą z planszą do losowania, drugą z podpisanymi kartami (podpowiedziami). Można wydrukować obie karty lub tylko pierwszą. Osoba, której wróżba dotyczy, kręci spinnerem z oznaczonym strzałką jednym ramieniem. Wylosowany obrazek należy zinterpretować na podstawie opisów z drugiej karty.