Świąteczne kodowanie - wersja A5

Materiał zawiera 10 kart. Na pierwszej znajduje się klucz do sprawdzenia poprawności wykonania zadań z kolejnych kart. Na reszcie kart znajdują się tabele oraz współrzędne określające kolor poszczególnych pól. Dziecko ma za zadanie uzupełnić tabele, kolorując wskazane kratki we wskazanym kolorze. Każda z kart umieszczona jest podwójnie na arkuszu, tak można było wygodnie wydrukować materiał dla całej klasy.