Rodziny zwierząt – gra

Materiał zawiera 4 plansze z 32 kartami, karty dzielą się na 8 rodzin. Karty należy wyciąć wzdłuż przerywanej linii. Gra przeznaczona jest dla 3-6 graczy. Celem gry jest skompletowanie czterech kart należących do tej samej rodziny. Jedna rodzina to 4 karty ze zwierzętami tego samego gatunku. Potasowane karty rozdajemy pomiędzy graczy. Wybrana osoba rozpoczyna grę, zwracając się do któregokolwiek z graczy z prośbą o konkretną kartę (np. Jasiu, czy masz kartę z bykiem?). Jeśli zapytana osoba posiada wskazaną kartę, musi ją oddać, jeśli nie, kolejka przechodzi na nią. Gracz, który skompletuje całą rodzinę, wykłada ją na stół. Gra kończy się, gdy jeden z graczy nie ma już kart. Wygrywa osoba, która zdobyła najwięcej rodzin.
inne materiały z serii - Zwierzęta wiejskie