Sznur lampek z alfabetem

Materiał zawiera 6 kart. Na pierwszej znajdują się lampki opisane kolejnymi literami polskiego alfabetu z oznaczeniem kolorystycznym samogłosek. Na drugiej karcie litery alfabetu znajdują się na różnokolorowych lampkach. Na kolejnej alfabet opisany jest na czarno-białym szablonie lampek. Czwarta karta zawiera dwa sznury 5 czarno-białych lampek i może być wykorzystana do kodowania. Jedno dziecko oznacza kolorami lub literami górny rząd lampek, a drugie dziecko musi odtworzyć kod na dolnym sznurze. Na przedostatniej karcie znajdują się puste sznury, a na ostatniej puste szablony czarno-białych lampek. Materiał powstał na podstawie pomysłu Małgorzaty Turskiej.