Rymowane rękawiczki

Materiał zawiera 2 arkusze z 16 kartami tworzącymi 8 par. Pary tworzą rękawiczki z obrazkami, których nazwy się rymują.