Fazy Księżyca - wklejki. Wariant 1

Materiał zawiera 3 karty. Na pierwszej znajduje się całostronicowa ilustracja, na kolejnej dwie na arkuszu, na ostatniej 4.