Sudoku logopedyczne 6x6. Głoski opozycyjne [sz] i [s]. Wersja czarno-biała

Materiał zawiera 3 plansze z ilustracjami, których nazwy zawierają głoski [sz] i [s] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Zabawa polega na umieszczeniu brakujących obrazków tak, by nie powtarzały się w pionie i poziomie.