Sudoku logopedyczne 6x6. Głoski opozycyjne [cz] i [c]. Wersja kolorowa

Materiał zawiera 3 plansze z ilustracjami, których nazwy zawierają głoski [cz] i [c] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Zabawa polega na umieszczeniu brakujących obrazków tak, by nie powtarzały się w pionie i poziomie.