Dodawanie z pingwinami. Wersja czarno-biała

Materiał zawiera 4 karty. Na pierwszej znajduje się plansza uzupełniona liczbami, na drugiej pingwiny do wycięcia oznaczone tymi samymi liczbami. Na dwóch kolejnych znajdują się niewypełnione szablony ww. kart. Drukujemy kartę z pingwinami (pingwinki wycinamy) i z planszą dla każdego dziecka (lub na ławkę). Nauczyciel wskazuję liczbę od 1 do 10, a dzieci mają za zadanie umieścić na krze pingwinka z liczbą, której suma wraz z liczbą z kry utworzy wynik 10. Materiał powstał na podstawie pomysłu Jolanty Okuniewskiej.