Bezpieczne ferie – napis

Materiał zawiera 16 kart. Na pierwszej znajduje się plansza z całym napisem, na kolejnych pojedyncze litery składające się na napis „Bezpieczne ferie”.