Karty logopedyczne – głoska [f]

Materiał zawiera 5 plansz z 40 kartami. Wszystkie obrazki przedstawione na kartach zawierają w nazwie głoskę [f]. Na pierwszej planszy głoska [f] występuje w nagłosie, na drugiej w śródgłosie, na kolejnych dwóch w nagłosie i śródgłosie ze zmiękczeniami i trudnymi głoskami, na ostatniej w wygłosie i jako ubezdźwięcznione [w]. Uwaga, nazwy niektórych ilustracji zawierają inne trudne głoski, można z nich zrezygnować lub używać całej puli kart w zależności od wymagań terapii.