Koło z angielskimi czasownikami nieregularnymi – końcowka -en

Materiał zawiera 2 karty. Koła należy wyciąć po obrysie i wewnątrz okienek oznaczonych nożyczkami. Koła należy spiąć pośrodku, nakładając mniejsze koło na większe i pozostawiając luz przy pinezce, tak by można było obracać kołami. Wskazany przez strzałkę czasownik pojawia się w wyciętych otworach w czasach past i past participle.