Znajdź i policz – głoska [f]. Wersja kolorowa

Materiał zawiera 2 karty. Na pierwszej znajduje się wieloelementowa ilustracja, na drugiej karta kontrolna z podpisanymi elementami wykorzystanymi na karcie pierwszej, które należy policzyć. Nazwy ilustracji użytych w materiale nie zawierają głosek dentalizowanych i głoski [w].
inne materiały z serii - Znajdź i policz