Pary nie do pary - antonimy

Materiał zawiera 16 plansz. Na 14 pierwszych przedstawione są ilustracje 21 par antonimów (42 ilustracje) oraz ich podpisy do druku dwustronnego. Na przedostatniej planszy znajdują się okienka z miejscem na parę i odpowiadające jej podpisy. Na ostatniej znajdują się podpisy do wycięcia.